GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm mỹ thuật và trang trí nội ngoại thất là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch , được thành lập theo Quyết định số 21/TC-QĐ ngày 06-01-1996. Trung tâm là thành viên của Công ty CP XNK văn hóa phẩm.


Ngành nghề kinh doanh chính 

 - Thiết kế, thi công các công trình văn hóa: Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tranh nghệ thuật, quảng cáo, trang trí nội ngoại thất và tu bổ công trình di tích;
- Tư vấn xây dựng, lập dự án, dự toán và tổng dự toán, quy hoạch, thiết kế thi công các công trình: Dân dụng, văn hóa, bảo tang, phục chế, tu bổ di tích và các hiện vật lịch sử;